شرکت پتروشیمی گچساران در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی و به روش یک مرحله ای نسبت به انتخاب پیمانکار ذیصلاح جهت انجام “خدمات نگهداری و تعمیرات شرکت پتروشیمی گچساران” به شرح پیوست اقدام نماید.

با توجه به شرایط و ضوابط اسناد حاضر، در صورتیکه حائز شرایط می‌باشید در تاریخ و مهلت مقرر نسبت به تکمیل و ارائه اطلاعات به همراه مدارک و مستندات مربوطه اقدام نمایید.

جهت دریافت فایل مربوطه و نیز کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!