مناقصه انتخاب پیمانکار “خدمات نگهداری و تعمیرات”(پایان یافت)

شرکت پتروشیمی گچساران در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی و به روش یک مرحله ای نسبت به انتخاب پیمانکار ذیصلاح جهت انجام "خدمات نگهداری و تعمیرات شرکت پتروشیمی گچساران" به شرح پیوست اقدام نماید. ... ادامه خبر