مناقصه انتخاب پیمانکار “خدمات نگهداری و تعمیرات”(پایان یافت)

شرکت پتروشیمی گچساران در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی و به روش یک مرحله ای نسبت به انتخاب پیمانکار ذیصلاح جهت انجام "خدمات نگهداری و تعمیرات شرکت پتروشیمی گچساران" به شرح پیوست اقدام نماید. ... ادامه خبر

آگهی انتخاب پیمانکار مناقصه‌ راه اندازی ساختمان انبارها(پایان یافت)

شرکت پتروشیمی گچساران در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار ذیصلاح، برای مناقصه‌ی"مهندسی، تامین کالا و تجهیزات ، اجرا  و  پیش راه اندازی و کمک  در راه اندازی ساختمان انبارهای خود به روش EPC" به صورت عمومی با ارزیابی کیفی و یک مرحله‌ای اقدام نماید. ... ادامه خبر