ارزیابی کیفی جهت شناسایی پیمانکار ارائه خدمات “توسعه ، ترمیم و نگهداری فضای سبز”

شرکت پتروشیمی گچساران در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام ارائه خدمات "توسعه ، ترمیم و نگهداری فضای سبز" به شرح ذیل اقدام نماید. ... ادامه خبر