بازدید مسئولین سازمان پدافند غیرعامل از پتروشیمی گچساران

به گزارش روابط عمومی، مشاور رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور همراه با مسئولین استانی و شهرستان از پتروشیمی گچساران بازدید و در خصوص موضوعات مربوطه به تبادل نظر با مدیران این شرکت پرداختند. ... ادامه خبر