اختتامیه مسابقات فوتسال جام همدلی

مسابقات فوتسال جام همدلی شرکت پتروشیمی گچساران با قهرمانی تیم یوتیلیتیa به پایان رسید. الفین۷a-ستاد۳ یوتیلیتیa2-ایمنی۰ قهرمان: یوتیلیتیa نایب قهرمان: ایمنی مقام سوم: الفینa آقای گل مسابقات: امید داریوش پناه(یوتیلیتیa) با ۱۲گل زده ... ادامه خبر