آگهی انتخاب پیمانکار مناقصه‌ راه اندازی ساختمان انبارها(پایان یافت)

شرکت پتروشیمی گچساران در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار ذیصلاح، برای مناقصه‌ی"مهندسی، تامین کالا و تجهیزات ، اجرا  و  پیش راه اندازی و کمک  در راه اندازی ساختمان انبارهای خود به روش EPC" به صورت عمومی با ارزیابی کیفی و یک مرحله‌ای اقدام نماید. ... ادامه خبر