مسابقات فوتسال جام همدلی شرکت پتروشیمی گچساران با قهرمانی تیم یوتیلیتیa به پایان رسید.

  • الفین۷a-ستاد۳
  • یوتیلیتیa2-ایمنی۰

  • قهرمان: یوتیلیتیa
  • نایب قهرمان: ایمنی
  • مقام سوم: الفینa
  • آقای گل مسابقات: امید داریوش پناه(یوتیلیتیa) با ۱۲گل زده
  • بهترین بازیکن مسابقات: حمید وارسته(یوتیلیتیa)
  • بازیکنان اخلاق: وحید پرورش(نقلیه)-ولی دهگانی(بازرگانی)
  • تیم اخلاق: ستاد
  • بهترین دروازه بان مسابقات: رضا رجایی(یوتیلیتیa)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!