نتایج هفته آخر گروه الف؛

الفین۲b-تعمیرات۳b
ترابری۴-یوتیلیتی۶b
ستاد۲-یوتیلیتی۴a

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!