هفته دوم مسابقات فوتسال جام همدلی؛
ساعت ۱۹: یوتیلیتی۱c-بازرگانی۲
ساعت۲۰: خدمات فنی۰-الفین۱a
ساعت۲۱: ایمنی۳-تعمیرات0a

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!