شرکت پتروشیمی گچساران در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید.

جهت دریافت فایل پیوست کلیک کنید

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!