جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران بازرسی فنی به لینک زیر مراجعه نمایید.

کلیک کنید

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!