شرکت پتروشیمی گچساران در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل به شرح پیوست اقدام نماید.

با توجه به شرایط و ضوابط اسناد حاضر، در صورتیکه حائز شرایط می‌باشید در تاریخ و مهلت مقرر نسبت به تکمیل و ارائه اطلاعات به همراه مدارک و مستندات مربوطه اقدام فرمایید.

جهت دریافت فایل مربوطه و نیز کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!