شرکت پتروشیمی گچساران در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید.

لذا بدینوسیله از شرکتهای محترم، جهت حضور در این فرآیند دعوت به عمل می‌‌آورد.

برای دریافت فایل ارزیابی کیفی برای مناقصه یک مرحله ای جهت انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی (فنی، حراست، دفتری و خدمات) پتروشیمی گچساران از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

جهت دانلود کلیک نمایید

 

.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!