ساخت پیشرفته‌ترین واحد تصفیه پساب شیمیایی کشور در پتروشیمی گچساران

شرکت پتروشیمی گچساران با طراحی، تأمین تجهیزات و ساخت پیشرفته‌ترین واحد تصفیه پساب شیمیایی در ایران با ظرفیت 250 مترمکعب بر ساعت و با بازیافت 100 درصدی ضمن حمایت از پیمانکاران اجرایی داخلی، گام بسیار ارزشمندی در راستای عدم تولید پساب و  حفظ محیط ‌زیست برداشته است. ... ادامه خبر