تغییر شرایط سنی برای داوطلبین بومی

به اطلاع داوطلبان محترم «بومی» شرکت کننده در آزمون شرکت پتروشیمی گچساران می رساند: ۱. داوطلبانی که محل تولد، محل صدور شناسنامه و یا محل اخذ مدرک تحصیلی آنها، گچساران (دوگنبدان-باشت) باشد براساس ... ادامه خبر