به مناسبت روز جهانی کار و کارگر همایشی تحت این عنوان در پتروشیمی گچساران برگزار گردید.
در این همایش نماینده مردم گچساران و باشت، روسای دفاتر وی، فرماندار و بخشدار گچساران، مدیرکل کار استان، رییس خانه کارگر استان و همچنین مسئولین، پرسنل و کارگران زحمتکش شرکت پتروشیمی گچساران حضور داشتند.