این اطلاعیه شامل تمامی پرسنل محترم کارفرما (بجز پرسنلی که در خصوص موضوع طرح ایثارگری اقدام نموده اند می باشد)

همکار گرامی؛

لطفاً نسبت به تحویل مدارک زیر در دوسری از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ به مدت دو هفته به امور اداری مراجعه فرمایید:

۱-اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه-کارت ملی-پایان خدمت (برای آقایان) و افراد تحت تکفل-دوسری

۲-اصل و کپی مدرک تحصیلی-دوسری

۳-تأییدیه کارت پایان خدمت از پلیس + ۱۰-دوسری

۴-تمامی قراردادهای قبلی با شرکت پتروشیمی گچساران-دوسری

۵-مدارک آموزشی و سوابق آموزشی-دوسری

تمامی کپی ها در صفحات A4 و در دوسری باشد.

 

مدیریت منابع انسانی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!