* منطقه ویژه اقتصادی
پتروشیمی اروند
پتروشیمی امیرکبیر
پتروشیمی بندر امام
پتروشیمی بوعلی سینا
بهداشت و درمان ماهشهر
پتروشیمی خوزستان
پایانه ها و مخازن
پتروشیمی شهید تندگویان
پتروشیمی شیمی بافت
ره آوران فنون
شرکت کالای پتروشیمی
سازمان منطقه ویژه
پتروشیمی رازی
پتروشیمی رجال
پتروشیمی فارابی
پتروشیمی فجر
پتروشیمی فن آوران
عملیات غیر صنعتی
پتروشیمی کارون
پتروشیمی مارون
پتروشیمی غدیر
پتروشیمی شهید رسولی
* منطقه ویژه پارس
پتروشیمی پارس
پتروشیمی مبین
پتروشیمی زاگرس
پتروشمی نوری(برزویه)
پتروشیمی پردیس
پلیمر آریاساسول
پتروشیمی جم
پتروشیمی مروارید
* سایر مناطق
شانا
نیپنا
پتروشیمی تبریز
پتروشیمی خارگ
پتروشیمی آبادان
 پتروشیمی شازند(اراک)
پتروشیمی اصفهان
پتروشیمی بیستون
پتروشیمی خراسان
پتروشیمی شیراز
پتروشیمی کرمانشاه
منطقه ویژه پارس
پژوهش و فناوری
راهبران پتروشیمی
بازرگانی پتروشیمی
حمل و نقل پتروشیمی
شرکت اسپک
عملیات پازارگاد
ساختمان و نصب
پتروشیـمی کـاویـان