برای پیوستن به صفحه رسمی پتروشیمی گچساران در اینستاگرام به یکی از روشهای زیر اقدام فرمایید:

  • کلمه پتروشیمی گچساران را در اینستاگرام خود جستجو کنید
  • یا کلمه gpetroc را جستجو کنید

و یا اینجا کلیک کنید تا مستقیم به اینستاگرام بروید