اطلاعیه؛
همکاران ارجمندی که تاکنون موفق به ثبت اطلاعات بیمه تکمیلی خود نشده‌اند نسبت به تکمیل فرم آنلاین بیمه تکمیلی تا ساعت ۲۴ چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ در سایت

https://darmanplus.iraninsurance.ir/landing
اقدام فرمایند.

در غیر این صورت بیمه افرادی که ثبت نگردد غیر فعال خواهد شد و عواقب آن بر عهده کارمند خواهد بود.

▪مدیریت منابع انسانی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!