بازدید مدیران بانک توسعه صادرات ایران

مدیران و کارشناسان بانک توسعه صادرات ایران از سایت پتروشیمی گچساران بازدید نمودند. به گزارش روابط عمومی، سه شنبه ۲۳آذرماه مدیران بانک توسعه صادرات ایران با حضور در محل پروژه پتروشیمی گچساران از ... ادامه خبر