آیین نامه اجرایی مسابقات فوتبال جام دهه فجر

 

۱- وظایف کمیته اجرایی

 • همکاری با سرپرستان تیم ها و اطلاع رسانی به آنها جهت برگزاری مسابقات
 • انجام قرعه کشی و برگزاری مسابقات و موضوعات مربوطه
 • آماده سازی کلیه امکانات به منظور برگزاری مسابقات
 • جمع آوری کمیته ها به منظور صدور رای در موارد خاص
 • انجام سایر امور مشابه در حدود وظایف

۲- هیئت برگزاری

 • برگزاری مسابقات تحت هر شرایطی با صلاحدید هیئت برگزاری انجام می گردد و بازی عقب افتاده با اعلام قبلی در اولین فرصت با حفظ همه جوانب و در صورت امکان هماهنگی با سرپرستان دو تیم انجام می پذیرد و تیم ها حق اعتراض نخواهند داشت.
 • هرگونه برنامه ریزی و تعیین محل و زمان برگزاری مسابقات در اختیار هیئت برگزاری مـی باشد.

۳- وظایف مسئولین(سرپرستان) تیم ها

 • چنانچه مشکلی (خسارتی یا بی حرمتی یا …) از طرف تماشاگر، بازیکنان و سرپرستان هر تیم بوجود آید مسئول جوابگو سرپرست آن تیم خواهد بود و میزان جریمه توسط کمیته انضباطی تعیین می گردد.
 • مراسم قرعه کشی با حضور سرپرستان تیم های شرکت کننده انجام شده و در صورت عدم حضور هیچ گونه اعتراضی وارد نخواهد بود .
 • سرپرستان و مربیان تیم ها مسئول ثبت اخطارها و اخراجی‌های بازیکنان تیم خود بوده و مسئولیت بروز هر گونه اشکال دراین مورد متوجه ایشان خواهد بود .
 • سرپرستان می توانند برنامه، جدول، محرومین، احکام کمیته انضباطی و سایر اطلاعات را در صورت عدم اطلاع، از هیئت برگزاری استعلام و کسب اطلاع نمایند.
 • سرپرستان تیم ها موظف به ارائه لیست اسامی بازیکنان ۱۵ دقیقه قبل از شروع مسابقه به کمیته اجرایی مسابقات خواهند بود.
 • حضور سرپرست(مسئول) تیم در زمان برگزاری مسابقات الزامی است و بدون حضور سرپرست اجازه برگزاری مسابقه داده نخواهد شد مگر اینکه سرپرست تیم، شخص واجد شرایطی را همراه با مشخصات به هیئت برگزاری مسابقات ارایه نماید .

۴- قوانین داخلی مسابقات

 • تعداد بازیکنان هر تیم حداکثر ۱۰ نفر می باشد و داشتن سرپرست و مربی اختیاری می باشد.
 • با توجه به اینکه هر تیم می تواند ده بازیکن استفاده نماید، در صورت مصدومیت بازیکن، تیمها نمی تواتند بازیکن جایگزین نمایند.
 • هر تیم از بین اعضای خود، یک نفر به عنوان مسئول تیم به هیات مسابقات معرفی می نماید و برای بازی کردن مشکلی نخواهد داشت به شرط آنکه نامش در لیست ۱۰ بازیکن نیز وجود داشته باشد.
 • هیچ بازیکن یا مربی یا سرپرستی حق عضویت در دو تیم را ندارد.
 • کلیه تخلفات تیمها و بازیکنان در کمیته انضباطی پیگیری و رای صادره از طرف هیئت برگزاری برای هر تیم لازم الاجرا می باشد.
 • بازیکنان و عوامل فنی تیمها با گرفتن دو کارت زرد (و یا قرمز) از بازی بعد تیم خود محروم خواهند شد و جرایم تا پایان مسابقات و در مراحل بعد(نیمه نهایی-رده بندی و فینال)قابل بخشش نخواهد بود.
 • تیمها حداقل می بایست ۱۵ دقیقه قبل از مسابقه جهت (تعویض لباس و گرم کردن) در زمین مسابقه حضور داشته باشند و بازی راس ساعت اعلام شده برگزار خواهد شد.
 • هرگونه تغییرات ناخواسته در (تاریخ و ساعت و مکان مسابقات) از طریق مسئولین تیمها و از طریق کانال اطلاع رسانی به تیمها ابلاغ خواهد شد.
 • هیچ بازیکنی حق اعتراضی نسبت به نحوه داوری و… را ندارد و در صورت این اتفاق، علاوه بر جریمه توسط داور توسط کمیته انضباطی نیز مشمول محرومیت خواهد گردید.
 • در صورتی که تیمی جهت نشان دادن اعتراض به نحوی داوری و… در حین مسابقه زمین را ترک نماید نتیجه بازی سه بر صفر می گردد و جدول مسابقات طبق قوانین جهانی ثبت خواهد شد.
 • در صورت عدم حضور در مسابقه نتیجه سه بر صفر اعلام خواهد شد.
 • چنانچه تیمی در خلال مسابقات از لحاظ انضباطی و عدم حضور در تمامی مسابقات با مشکل مواجه گردد در سال آینده شرکت داده نخواهد شد.
 • زمان هر نیمه بازی ۲۰ دقیقه مفید محاسبه می‌گردد.
 • هر تیم می تواند دو بازیکن کمکی از سایر واحدها استفاده نماید و در صورت شرایط خاص(کمبود بازیکن در آن واحد و به حد نصاب نرسیدن و…) با موافقت کمیته برگزاری، حایز شرایط خاص خواهد بود.
 • در صورت مساوی بودن امتیازات دو تیم، ابتدا مسابقه رودرو و سپس تفاضل گل ملاک خواهد بود.
 • در صورت مساوی شدن مسابقه دو تیم در مرحله نیمه نهایی یا فینال یا رده بندی، ابتدا دو وقت ۵ دقیقه ای اضافه و در صورت مساوی شدن مجدد، کار به ضربات پنالتی(هر تیم ۳پنالتی اولیه) کشیده خواهد شد.
 • در موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه، نظر هیئت برگزاری طبق قوانین صائب خواهد بود.

۵- قوانین داوری:

 • مسابقات فاقد قانون آفساید می باشد.
 • ضربه اوت می بایست به گونه ای زده شود که توپ کاملا روی خط قرار گرفته باشد و در غیر اینصورت به تیم حریف واگذار خواهد شد.
 • هر تیم در هر نیمه میتواند از تایم اوت خود به مدت یک دقیقه استفاده نماید. تذکر: هنگام درخواست تایم اوت، می بایست توپ متعلق به تیم درخواست کننده باشد.
 • بازیکن اخراجی از زمین مسابقه خارج و از بازی بعد نیز محروم خواهد بود و پس از ۲دقیقه، با اجازه داور  بازیکن جدید می تواند وارد مسابقه گردد. اگر تیمی که بازیکن اخراجی دارد زودتر از پایان وقت ۳دقیقه گل خورد می تواند یک بازیکن به تیم خود اضافه کند.
 • تعداد تعویضها آزاد بوده و فقط می بایست بازیکن کاملاً از زمین خارج و بازیکن جدید از محل مشخص شده وارد زمین گردد.
 • تعداد خطها شامل قوانین فوتسال(سالنی) نمی باشد و طبق قوانین مسابقات فوتبال می باشد.
 • سایر موضوعات عیناً طبق قوانین اعلام شده از طرف فدراسیون جهانی می باشد.