[pricing_table cols=”3″]
[col title=”پایه” color=”green” price=”29.99″ special=”false” special_color=”orange” button_title=”سفارش” button_link=”#”]

 • ۲۴/۷ پشتیبانی
 • پیشرفته
 • ۱۰۰GB
 • ۱GB sit
 • کیفیت
 • ۲۵ حساب ایمیل

[/col]
[col title=”حرفه ای” color=”green” price=”59.99″ special=”true” special_color=”orange” button_title=”سفارش” button_link=”#”]

 • ۲۴/۷ پشتیبانی
 • پیشرفته
 • ۱۰۰GB
 • ۱GB sit
 • کیفیت
 • ۲۵ حساب ایمیل

[/col]
[col title=”تجاری” color=”green” price=”99.99″ special=”false” special_color=”orange” button_title=”سفارش” button_link=”#”]

 • ۲۴/۷ پشتیبانی
 • پیشرفته
 • ۱۰۰GB
 • ۱GB sit
 • کیفیت
 • ۲۵ حساب ایمیل

[/col]
[/pricing_table]

[hr]

[pricing_table cols=”4″]
[col title=”پایه” color=”green” price=”29.99″ special=”false” special_color=”orange” button_title=”سفارش” button_link=”#”]

 • ۲۴/۷ پشتیبانی
 • پیشرفته
 • ۱۰۰GB
 • ۱GB sit
 • کیفیت بالا
 • ۲۵ حساب ایمیل

[/col]
[col title=”حرفه ای” color=”green” price=”59.99″ special=”true” special_color=”orange” button_title=”سفارش” button_link=”#”]

 • ۲۴/۷ پشتیبانی
 • پیشرفته
 • ۱۰۰GB
 • ۱GB sit
 • کیفیت بالا
 • ۲۵ حساب ایمیل

[/col]
[col title=”تجاری” color=”green” price=”79.99″ special=”false” special_color=”orange” button_title=”سفارش” button_link=”#”]

 • ۲۴/۷ پشتیبانی
 • پیشرفته
 • ۱۰۰GB
 • ۱GB sit
 • کیفیت بالا
 • ۲۵ حساب ایمیل

[/col]
[col title=”مدرن” color=”green” price=”99.99″ special=”false” special_color=”orange” button_title=”سفارش” button_link=”#”]

 • ۲۴/۷ پشتیبانی
 • پیشرفته
 • ۱۰۰GB
 • ۱GB sit
 • کیفیت بالا
 • ۲۵ حساب ایمیل

[/col]
[/pricing_table]

[hr]

[pricing_table cols=”5″]
[col title=”پایه” color=”green” price=”9.99″ special=”false” special_color=”orange” button_title=”سفارش” button_link=”#”]

 • ۲۴/۷ پشتیبانی
 • پیشرفته
 • ۱۰۰GB
 • ۱GB sit
 • کیفیت بالا
 • ۲۵ حساب ایمیل

[/col]
[col title=”حرفه ای” color=”green” price=”19.99″ special=”true” special_color=”orange” button_title=”سفارش” button_link=”#”]

 • ۲۴/۷ پشتیبانی
 • پیشرفته
 • ۱۰۰GB
 • ۱GB sit
 • کیفیت بالا
 • ۲۵ حساب ایمیل

[/col]
[col title=”تجاری” color=”green” price=”49.99″ special=”false” special_color=”orange” button_title=”سفارش” button_link=”#”]

 • ۲۴/۷ پشتیبانی
 • پیشرفته
 • ۱۰۰GB
 • ۱GB sit
 • کیفیت بالا
 • ۲۵ حساب ایمیل

[/col]
[col title=”مدرن” color=”green” price=”69.99″ special=”false” special_color=”orange” button_title=”سفارش” button_link=”#”]

 • ۲۴/۷ پشتیبانی
 • پیشرفته
 • ۱۰۰GB
 • ۱GB sit
 • کیفیت بالا
 • ۲۵ حساب ایمیل

[/col]
[col title=”عالی” color=”green” price=”99.99″ special=”false” special_color=”orange” button_title=”سفارش” button_link=”#”]

 • ۲۴/۷ پشتیبانی
 • پیشرفته
 • ۱۰۰GB
 • ۱GB sit
 • کیفیت بالا
 • ۲۵ حساب ایمیل

[/col]
[/pricing_table]

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *