(این اطلاعیه شامل تمامی پرسنل محترم شرکت پیراسته مدرن بجز پرسنلی که در خصوص موضوع طرح ایثارگری اقدام نموده اند می باشد)

همکار گرامی؛

۱- جهت انجام آزمایش مربوط به طب صنعتی به طب کار پردیس واقع در پشت شهرداری مراجعه فرمایید.

تاریخ مراجعه:

سه شنبه ۱۵ آذر

چهارشنبه ۱۶ آذر

شنبه ۱۹ آذر

۲- همچنین جهت انجام آزمایش خون و… بصورت ناشتا در همین تاریخها به طبقه زیرین کلینیک سینا(خیابان شهید فراشبندی) مراجعه فرمایید.

انجام هر دو مورد قید شده در این اطلاعیه الزامی می باشد.

امور HSE

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!