فرم نظر سنجی زیر به منظور بررسی سطح رضایت شما و ارتقای کیفی ارائه خدمات در رستوران(بازه زمانی اردیبهشت-خرداد) تدوین گردیده است.

لذا خواهشمند است میزان رضایت خود را در خصوص موارد مشروحه از سطح ضعیف تا خیلی خوب مشخص نمایید.
مدیریت منابع انسانی

جهت شرکت در نظرسنجی به لینک زیر مراجعه فرمایید:
https://www.gpetroc.ir/restaurant-survey/

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!